PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková
44 rokov, vydatá, 3 deti
manžel:  MUDr. Marek Ocilka

 

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu Univerzity KomenskéhoFakultu sociálnych ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav verejnej politiky. Taktiež som bola hosťujúcou študentkou politológie na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Absolvovala som zahraničné stáže v Drážďanoch na Saskom Úrade vlády a v Nemeckom parlamente – Bundestagu.

Pracovala som na Ministerstve školstva SR, Úrade vlády SR a v Kancelárii Národnej rady SR. V súčasnosti pracujem na Konferencii biskupov Slovenska ako koordinátorka KBS pre ľudské práva, predtým som bola výkonnou riaditeľkou Fóra života.

Angažujem sa v treťom sektore, bola som pri založení občianskeho združenia Ženy ženám,  založila som občianske združenie Iniciatíva rodičov Lamača, ktoré iniciovalo vznik cirkevnej materskej školy. 4 roky som bola komunálna poslankyňa, od r. 2010 som okresná predsedníčka KDH. Od r. 2011 som členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Hovorím nemecky a anglicky, rozumiem poľsky a rusky, mám základy taliančiny a francúzštiny.

Pochádzam z Východného Slovenska, 22 rokov žijem v Bratislave. Som vydatá, s manželom Marekom máme 3 deti.

Prednášková a publikačná činnosť: Blog: postoy.sk; ocilkova.blog.sme.sk; časopis Miriam; Katolícke noviny; Zborník Fóra pre verejné otázky: Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému v spoločnosti (ISBN 978-80-561-0223-7); Cesta+; Adsum; Regionpress; Viera a život; ZaStolom.sk, atď.