Drahí priatelia, 
ďakujem Vám za stretnutia s Vami počas kampane, ďakujem za Vaše zdieľania, povzbudenia, silné životné príbehy, za podporu, slová žičenia, požehnania. 
ĎAKUJEM hlavne BOHU za šťastné kilometre počas kampane, za ochranu pred zlým, za to, že mi nič neublížilo (ani neprajníci) a za môjho úžasného manžela, ktorý ma podporuje nielen deklaratórne, ale aj prakticky. 
ĎAKUJEM VÁM ZA VAŠE HLASY, za Vašu akúkoľvek podporu, za priateľstvo. 
 
Takmer 14 tisíc hlasov a posun na 4. miesto v počte preferenčných hlasov na kandidátnej listine KDH je záväzok, povzbudenie i výzva. Ideme ďalej, priatelia. V zdanlivom pochovaní klíči nový život. 
 

 

O mne

Životopis
Boh v mojom živote

Prečo kandidujem

Chcem prispieť k podpore a ochrane rodiny, detí a života.

Volebný program

Rodina, život, školstvo, výchova a vzdelávanie.

Články a blogy

Moje názory a postoje k rôznym témam

TV / rozhlasové relácie

Odborné prednášky, diskusie a svedectvá.

Fotogaléria

Z môjho života.